პროდუქცია
მსოფლიო სტანდარტებთან შესაბამისობა
ხარისხის კონტროლი
წარმოებული თამბაქოს ნაწარმის ხარისხი მოწმდება საქართველოში მოქმედ აკრედიტებულ ლაბორატორიაში.
უსაფრთხოება.
სისტემური ხარისხის, შრომითი და გარემოს უსაფრთხოების დაცვის ზედამხედველობა - სრულად აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტების უმაღლესს მოთხოვნებს, რომელიც დასტურდება შესაბამისი სერტიფიკატები.
ეკოლოგია და გარემოზე ზრუნვა
არსებული გამწოვი და მტვრის მოსაშორებელი სისტემა, სველი წყაროების გამწმენდ სისტემასთან ერთად ქმნის 99.5%-ით აცილებს ატმოსფეროში მავნე სუნისა და ნაწილაკების გამოყოფას.

ჩვენი საწარმო

ახალი საწარმო

ჩვენი ფაკულტეტი

ჩვენი საწარმოო პრინციპები
ხარისხი
ჩვენ დარწმუნებულები ვართ, რომ უმაღლესი ხარისხის პროდუქციის წარმოებით, მომხმარებლები არჩევანს სწორედ ჩვენს პროდუქციაზე შეაჩერებენ.
თანამედროვეობა
ჩვენ ვაწარმოებთ მხოლოდ უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს თანამედროვე შეფუთვებში, რათა მომხმარებლებს მივაწოდოთ თანამედროვე, შესამჩნევი და ცოცხალი გემო.
უსაფრთხოება
წარმოების პროცესში თანამშრომლებსა და პროდუქციაზე მუდმივი ზედამხედველობის შედეგად ჩვენ ვქმნით უმაღლესი ხარისხის პროდუქტს.
01
02
03

თანამშრომლობისათვის მზადყოფნა

კონტაქტები
+995 32 20 49 100
info@lazetti-tobacco.com
კონტაქტი